Homepage

Elsa är en klimatkalkylator för svensk filmbransch. Elsa hjälper dig att beräkna, redovisa och lära dig om hur mycket Co2 din filmproduktion släpper ut. Filmskapare använder Elsa för att fatta bättre beslut i sin kreativa process. Elsa är gratis och open source.

Om Elsa

Vi närmar oss en klimatkollaps och vi måste förbereda oss för ändrade förutsättningar inom filmproduktion.

För att behålla kreativitet i den skapande processen med knappa naturresurser och utan att exploatera,

låter Elsa dig

icon

Beräkna

Genom att använda Elsa kan du snabbt överblicka ditt filmprojekts klimatavtryck. Du kan också testa att ändra olika faktorer för att direkt se vad det gör för skillnad. På så sätt kan du redan i planeringsstadiet göra justeringar för att minska filmens klimatpåverkan.
icon

Redovisa

Elsa kan användas av flera olika professioner som vill undersöka eller redovisa filmers klimatavtryck. Resultatet kan exporteras som en kalkyldokument som ett sätt att bekräfta och verifiera filmproduktioners hållbarhetsambitioner.
icon

Lära & dela

Du kan exportera resultatet som datavisualiseringar så att du snabbt och enkelt kan dela och jämföra avtrycket med andra filmer. Resultatet presenteras även i relation till politiska mål där du kan se hur dina filmplaner sammanfaller med exempelvis Parisavtalet. Detta ger dig möjlighet att planera din filmproduktion och hålla dig inom ramarna för Parisavtalet.

Detta ger dig möjlighet att planera din filmproduktion och hålla dig inom ramarna för Parisavtalet.

Elsa ger dig vetenskapliga beräkningar och intuitiva visualiseringar så att du bättre kan förstå din filmproduktions klimatavtryck. Du får tips och hjälp att prioritera så att du kan planera din film mer hållbart.

Börja här

Elsa kommer ställa 20 frågor till dig och du kan när som helst hoppa fram till resultatet.

Eller bara här för att lära?
Hoppa direkt till tipsen