Om Elsa

Vi vill genom Elsa förändra hur svensk filmbransch bidrar till planeten. Elsa är en del av Lina Perssons konstnärliga forskningsprojekt vid Stockholms konstnärliga högskola och har utvecklats i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan.

Varför vi skapade Elsa  

Syftet var att på ett kreativt, intuitivt och snabbt sätt ge en känsla för hur olika sätt att göra en film påverkar klimatet. Vi ville göra ett smidigt och anpassat verktyg som direkt kan ge återkoppling på hur olika val i en filmproduktion påverkar filmens klimatavtryck.

Att förändra filmbransch

Genom att koppla de konstnärliga valen i en filmproduktion till politiska mål och samtidigt kunna dela och jämföra resultat med andra filmskapare, vill vi skapa förutsättning för diskussion och utveckling av våra produktionsnormer för att hitta fler sätt att göra film på.

Genom att använda Elsa kan du jämföra klimatavtrycket mellan dina filmer och därmed se till att du följer parisavtalet när du planerar din nästa film.

icon

Beräkna

Genom att använda Elsa kan du snabbt överblicka ditt filmprojekts klimatavtryck. Du kan också testa att ändra olika faktorer för att direkt se vad det gör för skillnad. På så sätt kan du redan i planeringsstadiet göra justeringar för att minska filmens klimatpåverkan.

icon

Rapportera

Elsa kan användas av flera olika professioner som vill undersöka eller redovisa filmers klimatavtryck. Resultatet kan exporteras som en kalkyldokument som ett sätt att bekräfta och verifiera filmproduktioners hållbarhetsambitioner.

icon

Lära & dela

Du kan exportera resultatet som datavisualiseringar så att du snabbt och enkelt kan dela och jämföra avtrycket med andra filmer. Resultatet presenteras även i relation till politiska mål där du kan se hur dina filmplaner sammanfaller med exempelvis Parisavtalet. Detta ger dig möjlighet att planera din filmproduktion och hålla dig inom ramarna för Parisavtalet.

Vi har strävat efter att Elsa ska ha ett skonsamt avtryck på planeten men ändå vara tillgänglig för dem som bor på den.

Hållbart utformad

Elsa innehåller stora mängder data och beräkningar men har, tack vare speciallösningar i kod och grafik, kunnat utformas som en lättviktsplattform. Rastrerade bilder och videor har begränsats till förmån för både lättare vektorgrafik och lättare digitala element. För att göra webbplatsen lätt och snabb har endast de allra nödvändigaste externa bibliotek använts och koden har skalats av genom att ta bort all överflödig data. Allt detta har kunnat göras utan att kompromissa med den konstnärliga visionen. Genom en design-först-strategi har Elsas estetik kunnat vara den främsta drivkraften i att hitta integrerade lösningar.

Tillgänglig och användarvänlig

Elsa uppfyller tillgänglighetsstandarden AA (dubbel A). I Sverige krävs denna standard enligt lag för alla webbplatser som drivs av en offentlig institution. Syftet är att säkerställa att alla har samma möjlighet att få tillgång till offentliga tjänster. Några exempel på AA-standarden är implementering av alternativ text för bilder och mediainnehåll, samt beskrivande länkar och knappar med ARIA-etiketter. Färgkombinationerna på webbplatsen har tillgängliga kontrastförhållande, och webbplatsen är anpassad för att fungera optimalt oavsett om du använder mobiltelefon, surfplatta eller en vanlig stationär dator. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet gärna emot feedback via webmaster@uniarts.se kring hur Elsa kan anpassas ytterligare så att alla kan se ett värde i att använda verktyget.

För Elsa, tackar vi

Lina Persson

Forskare och konstnär vid film och media institutionen, SKH. Persson är upphovsperson och projektledare för Klimaträttvist-världande, det konstnärliga forskningsprojekt som Elsa är en del av.

Anna Björklund

Professor i miljöstrategisk forskning, KTH. Björklund har utvecklat och lett den tekniska delen av projektet. Hon har analyserat kontexten på den konstnärliga högskolan och specialanpassat konkreta åtgärder för hur hållbarhetsarbete kan integreras där, till exempel genom livscykelanalyserna vid SKH.

Benedetta Crippa

I nära samarbete med Persson, har designern Benedetta Crippa utvecklat kalkylatorn Elsa till den användarvänliga webbapplikation den är idag. Hon lett designen av plattformen, från skisser till online-distribution och kommunikation.

Lena Kempe

Producent vid institutionen för film och media, SKH. Kempe introducerade Karin Lagercrantz i filmproduktionens olika delar och var en viktig länk mellan henne och studenterna under livscykelanalysen.

Karin Lagercrantz

Forskningsingenjör, KTH. Lagercrantz har utfört livscykelanalysen av examensfilmerna utifrån vilken hon designade och programmerade föregångaren till webbapplikationen Elsa.

Ilaria Roglieri

Frilansande webbutvecklare i Milano som arbetar kombinerat med design och programmering för att få nyskapande resultat. Genom Crippas konstnärliga ledning har Ilaria kurerat webbutvecklingen av plattformen.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta projektledare Lina Persson: lina.persson@uniarts.se