Testet

Transport 1 / 10

Hur mycket använder du bensindriven bil?

Bensin

Personbil

Skåpbil/7-9 sits

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Transport 2 / 10

Hur mycket använder du dieseldriven bil?

Diesel

Personbil

Skåpbil/7-9 sits

Lastbil liten

Lastbil stor

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Transport 3 / 10

Hur mycket använder du bil som drivs med Biodiesel?

Biodiesel

Personbil

Skåpbil/7-9 sits

Lastbil liten

Lastbil stor

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Transport 4 / 10

Hur mycket använder du eldrivna fordon?

El

Personbil

Skåpbil/7-9 sits

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Transport 5 / 10

Hur många leveranser från butik (ej bud) behöver du?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Transport 6 / 10

Hur mycket kommer du att använda locationvan/större platsbil/buss?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Transport 7 / 10

Hur mycket kommer du att använda saxkran?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Transport 8 / 10

Hur mycket använder du buss? (långdistans, ej stadsbuss)

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Transport 9 / 10

Hur mycket kommer du att flyga inrikes?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Transport 10 / 10

Hur mycket kommer du att flyga utrikes?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Ange ungefärliga antal km som olika transportmedel har använts under produktionen. Om du inte hittar exakt den biltyp du använt så ta det som du tycker verkar mest likt. Om du ej vet vilken typ av bränsle, välj bensin eller diesel då detta är de vanligaste bränsletyperna. Om du vill utgå från tankningskvitton, dela antalet liter bensin med 0,85 och antalet liter diesel med 0,75 för att få fram ett ungefärligt antal mil (utgår från vanlig förbrukning för stadskörning), fyll sedan i antal km för den fordonstyp som använts.

Bud och taxi antas inte samköras och beräknas därför på samma sätt som om de utförts med hyrd bil. Fyll i antal km för den biltyp som använts för budet; Om budet kommit med en skåpbil – fyll i ungefärligt antal km för skåpbil. Om taxin var en vanlig personbil, fyll i antal km för personbil. Om du ej vet vilken typ av bränsle som använts för bud eller taxi, välj bensin eller diesel. Större hemleveranser (tex. byggmaterial) från butik i samband med köp antas samköras och dessa fylls i som antal leveranser under ””Leverans””.

För flygresor; uppskatta avståndet mellan två destinationer med hjälp av till exempel google maps.


 

 

Lokaler 1 / 10

Hur mycket kommer du använda studio (250 kvm)?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Lokaler 2 / 10

Hur mycket kommer du att använda rum för grade/klipp/ljud etc?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Lokaler 3 / 10

Hur många dagar kommer du att använda studio för biomix?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Lokaler 4 / 10

Hur mycket kommer du att använda ett hyrt locationkontor?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Lokaler 5 / 10

Hur mycket kommer du att använda hyrd inspelningsplats (interiör) inklusive kringutrymmen?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Lokaler 6 / 10

Behöver du värma upp någon lokal med?

Gasolvärmare

Gasolvärmare

Gasolvärmare

Generator (per liter diesel)

Generator (per liter bensin)

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Lokaler 7 / 10

Hur mycket kommer du att använda hotell?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Lokaler 8 / 10

Hur mycket kommer du att använda vandrarhem?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Lokaler 9 / 10

Hur många pappersutskrifter (A4) kommer du att göra?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Lokaler 10 / 10

Hur många frigolitskivor kommer du att använda?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Räkna endast med de lokaler som ni hyr av företag som har uthyrning av lokaler som en del av sin verksamhet och som annars kunnat bokas av någon annan –  dvs lokaler som finns för att hyras ut.

För studios har vi utgått från en storlek på ca 250 kvm. Ange antalet dagar ni totalt ni spenderat i studio. Har ni använt större studios eller mindre studios? Beräkna en uppskattning på hur många dagar du använder ytan 250 kvm.

Grade- klipp- och ljudrum har antagits ha samma storlek och antal dagar som ska anges är summan för hur många dagar som spenderats totalt i klipprum, graderum och ljudrum.

För andra hyrda lokaler  ska ungefärlig storlek anges i kvadratmeter samt antal dagar ni haft lokalen till förfogande.

För gasolvärmare anges antingen antal timmar som värmaren använts, eller hur många kg gas ni använt, beroende på vilken information ni har. Om elgeneratorer används för värme anges det antal liter drivmedel (diesel eller bensin) som använts.

För hotell och vandrarhem anges antal gästnätter, det vill säga antal personer multiplicerat med antal nätter.


 

 

Scenografi 1 / 2

Storlek på scenografibygge?

%

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Scenografi 2 / 2

Hur många kostymuppsättningar kommer du göra?

%

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Hjälp! Hur skall jag fylla i?

Scenografi   

Om du har studiobygge i din produktion, räkna ut den yta i kvadratmeter som studiobygget utgör (väggar + tak och ev. golv), och ange detta. Ange också ungefär hur stor del av materialet i procent (0,2 för 20%, 0,5 för 50% etc.) av dessa kvadratmeter som är begagnat.


Rekvisita

Då rekvisita skiljer sig mycket åt mellan olika projekt och det är svårt att hitta tillförlitlig klimatdata på många produkter. Därför har vi inte med den i vår beräkning. Men för att få en känsla har vi räknat på  ett exempel. Ett inrett rum bestående av soffa, en fåtölj, ett soffbord, ett skrivbord och en stol motsvara ungefär ett produktionsutsläpp på 780 kg CO2e. För at täcka upp övrig inredning som textiler, lampor prydnadssaker, lägg ytterligare 300 kg CO2e. Så totalt 1080 kg.

Kostym

Räkna ut hur många kostymuppsättningar ni har i produktionen. Det spelar ingen roll vilken typ av kläder som uppsättningarna består av. Ange också hur stor del av dessa uppsättningar som är hyrda, begagnade eller lånade och ange under ””Andel begagnat”” (0,2 för 20%, 0,5 för 50% etc.)


 

Teknik 1 / 7

Hur mycket kommer du att använda LED ljus?

%

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Teknik 2 / 7

Hur mycket kommer du att använda HMI/lysrör?

%

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Teknik 3 / 7

Hur mycket kommer du att använda tungsten/halogen?

%

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Teknik 4 / 7

Hur mycket kommer du att använda övrig utrustning med hög elförbrukning?

%

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Teknik 5 / 7

Hur mycket kommer du att använda drivmedel för generator för strömförsörjning till tekniken?

Drivmedel för generator

Diesel

Bensin

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Teknik 6 / 7

Hur stor datoranvändning har du i efterproduktion Grade/Klipp/Ljud/Musik/Mix/Mastring etc.

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Teknik 7 / 7

Hur stor datoranvändning kommer du att ha i efterproduktion/VFX?

Hjälp, hur ska jag fylla i?

Hjälp! Hur skall jag fylla i?

Elförbrukning för teknik under produktion

Uppskatta hur mycket ljus av varje typ ni använt under hur många timmar under inspelningen totalt. Be filmelektriker på plats om de kan uppskatta om det känns för svårt att göra själva. Fyll i hur stor andel av tiden som ljuset drivits av generatorel (0,2 för 20%, 0,5 för 50% etc).

Om ni har övrig utrustning med hög elförbrukning, som till exempel värmefläktar, fyll i elförbrukning och andel av tiden som den drivits med elgenerator.

Om ni inte har möjlighet att fylla i hur mycket ljus som använts men har kvitto på hur mycket diesel som köpts till generatorn, fyll i antal liter under ””Drivemedel för generator””. Fyll då inte i någon generatordrift under ””Ljus”” och ””Övrig elförbrukning”” eftersom det då blir dubbelräkning.

 

Datoranvändning i efterproduktion.

Ange det sammanlagda antalet veckor och det sammanlagda antalet datorer under efterproduktionen. Om ni har 8 veckor för klipp, 8 veckor för ljud och 2 veckor för grade så ska ni alltså ange 18 veckor.  Utsläppen beräknas per dator, så om ni använt två datorer för t ex klippning under en vecka, räknas det som två veckor.

 


 

 

Berätta om ditt projekt

Min film är minuter lång.